هم‌اکنون 19 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

نشست با مسئولین محترم تشکل‌های مردم‌نهاد مهدوی استان

مدیر بنیاد فرهنگی استان برتوجه ودعوت از قشرخاکستری جامعه در اجرای برنامه های مهدوی تأکید نمودند.
درراستای ایجاد تعامل و همکاری بنیاد با تشکل های مردم نهادمهدویت استان جلسه ای در روز شنبه 09/12/99 باحضور تعدادی از مسئولین کانون ها و تشکل ها در دفتر بنیاد برگزار گردید. حجت الاسلام خیرآبادی ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت این تشکل های مردمی بیان داشتند جهت گسترش و ترویج فرهنگ غنی انتظار و مهدویت باید تعامل و همکاری فیمابین در راستای اجرای برنامه های مهدوی در شهرستان گرگان و استان تقویت گردد.درادمه بیان داشتند بنیاد فرهنگی استان آمادگی خود را جهت پشتیبانی تبلیغاتی و فکری از گروه های مردمی اعلام می نماید وهمچنین بر توجه ویژه به قشر خاکستری جامعه در امرآموزش واجرای برنامه‌های مهدوی تأکید نمودند.درپایان جلسه مقررگردید مقدمات برگزاری جلسه با مسئولین مهدیه های شهرواستان فراهم گردد و همچنین تشکل های مردمی خیرین مهدوی را شناسایی وگزارشات فصلی یا ماهانه خود از اجرای برنامه های مهدوی به بنیاد استان ارائه نمایند. جلسه با قرائت دست جمعی دعای سلامتی امام زمان به پایان رسید.
دریافت فایل مربوط به این مطلب پس از ‌ثبت‌نام و ورود امکان‌پذیر است!
آخرین ویرایش
در 1399/12/20 08:59

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی
01732324203
گرگان، بلوار5آذر، نبش آذر4(ساختمان سابق همیاری‌ها)، طبقه اول
پیامک
30001366